Golf3CabrioG60 hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de websitebezoekers. Je kan de Golf3CabrioG60 website bezoeken zonder dat u ons persoonlijke informatie verstrekt. Echter, indien je producten bij Golf3CabrioG60 bestelt moeten wij voor de afhandeling van die bestelling beschikken over jouw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Golf3CabrioG60 zal je persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doelstellingen van de afhandeling van de bestelling. Ook zullen wij jou persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden tenzij strikt noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling.